üsullu

üsullu
1. sif. Ehtiyatlı, ehmallı, üsulla, ehtiyatla işgörən, hərəkət edən. Üsullu adam. Üsullu hərəkət.
2. Bax üsulluca. <Hacı Murad:> Ay ayı oğlu ayı, üsullu tərpənə bilmirsən? S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bitimlik — usullu, muntezim, muretteb, tertibli, zibenbe, yakışıklı, tuvana, bi ayb ve bi noksan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ehtiyatlı — sif. 1. Öz hərəkətlərində, işində ehtiyat gözləyən, meydana çıxa biləcək hər bir ehtimala qarşı lazımi tədbir görən. – Məmməd . . ehtiyatlı adam idi. M. İ.. // zərf Ehmallı, üsullu, ehtiyatla. Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim. C. M.. Qoy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahəstə — sif. və zərf <fars.> Asta, yavaş, ağır, üsullu. Dərənin hər iki tərəfindən bitmiş yüzillik palıd və fıstıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətlidir. M. F. A.. Ey dil, amandı, sirrini biganə bilməsin; Ahəstə zülfi yardə yat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asta — z. Yavaş, yavaşca, aram ilə, üsullu, ağır. Asta qanad çalın, qafil telləri; Heyifdir, salarsız düzə, durnalar! M. P. V.. Qaranlıq düşəndə qulağını çat; Asta get, nalının səsini alçalt! S. V.. asta asta zərf Ağır ağır, yavaş yavaş, tədriclə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehmal — <ər.> 1. zərf Yavaş, yavaşca, sakit, asta, üsullu. Qapını ehmal açmaq. Sözü ehmal demək. – Bir para söz də deyir ehmal kişi! Ağzıdualı, qoca baqqal kişi! M. Ə. S.. Novruzəli kağızı ehmal qoydu qoynuna. . C. M.. Başımı yavaşca qovzayıb yan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyat — is. <ər.> 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı. Taxıl ehtiyatı. Mal ehtiyatı. – <Qoca> . . son qonaq ehtiyatı üçün saxladığı böyük şanı kəsib tabaqda buraya gətirmişdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyatla — z. 1. Qorxa qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək. – . . Çox möminlər var ki, Molla Nəsrəddini ehtiyatla bükür kağıza və bir cavan adam tapıb deyir ki, al bunu, oxu görək, molla nə yazır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”